IP i adres komputera

Mój adres ip jak sprawdzić , ciekawe czy każdy użytkownik komputera jest w stanie wykonać to samodzielnie i bezbłędnie? Zacznijmy od tego, czym jest tak naprawdę wszystkim znane z nazwy ip. Jest to skrót od angielskiego wyrażenia Internet Protocol, czyli internetowy protokół informacyjny, często nazywany też dowodem osobistym każdego komputera. W takim protokole zawiera się cały szereg niezwykle ważnych reguł i zasad postępowania, niezwykle istotnych przy nawiązywaniu internetowego połączenia.

 

Wszystkie te działania i kroki wykonywane są przez nasz komputer automatycznie, zaraz po podłączeniu się do sieci. Wszystko co w danym momencie jest wykonywane ma na celu nawiązanie łączności oraz wymianę danych. Najłatwiej sprawdzić swój adres ip można w systemie Windows XP. Tam pozyskanie takiej informacji jest szybkie i możliwie dzięki licznym, specjalnie wbudowanym funkcjom. Wystarczy skorzystać z menu START i wiedzieć jakie hasło w którym okienku powinno się znaleźć ( kolejno wpisać należy ”cdm” oraz ” ipconfig”). Podobna zasada obowiązuje w przypadku systemu Vista i Windows 7 oraz 8/8. 1.