Samochód

Nie od dziś wiadomo, że wraz z rozwojem technologicznym, wzbogaca się elementy budowy wielu rzeczy.28 Należą do nich m.in. samochody. Wszelkie mechaniczne elementy z czasem zastępowane są przez elektroniczne, co skutkuje poprawą bezpieczeństwa w aucie. Poza tym, zwiększona troska o komfort jazdy czy aspekty ekologiczne zdają się wymuszać na koncernach produkcję oparta w większej mierze na elektronice. Układy znajdujące się w nowych samochodach, można podzielić na kilka elementów, kierując się funkcjami, jakie pełnią. Pierwsze z nich to nastawniki. Ich rolą jest zamiana sygnałów elektrycznych na wielkości mechaniczne. Są obecne np. w wentylatorach. Kolejnym elementem są wszelkiego rodzaju czujniki, odpowiedzialne za monitorowanie warunków pracy. W autach znajdują się także sterowniki, przetwarzające informacje. Jednocześnie kierują one elementami wykonawczymi, dzięki elektrycznym sygnałom wyjściowym. Nie mniej ważna jest elektroniczna diagnostyka, która kontroluje cały system wraz ze wszystkimi podzespołami.